GT POLAND SP. Z O.O.
UL.   KS. JANA EWANGELISTY MOCKO  7
43 - 430 SKOCZÓW
tel. +48 33 853 37 57,  fax. +48 33 853 26 73

e-mail: gtpoland@gtpoland.pl  

1. Dyrektor Generalny: Maurizio Scaglia ........ tel. 033 853 37 57     e-mail: mscaglia@gtpoland.pl
2. Administracja i Finanse: Elżbieta Tyrna ........ tel. 033 853 33 72     e-mail: etyrna@gtpoland.pl
3. Logistyka i Zakupy: Alfred Klus ........ tel. 033 853 34 76     e-mail: aklus@gtpoland.pl
4. Inżynieria Procesu: Jan Wantuła ........ tel. 033 853 26 71     e-mail: jwantula@gtpoland.pl
5. Produkcja: Krzysztof Kaleta ........ tel. 033 853 36 95     e-mail: kkaleta@gtpoland.pl
6. Zapewnienie Jakości: Tomasz Gronowski ........ tel. 033 853 33 71     e-mail: tgronowski@gtpoland.pl

© 2006 GT POLAND sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone.
cerated by sbrk